September 2009: Blechwarenfabrik Limburg GmbH ist im Finale!

Die Blechwarenfabrik Limburg GmbH steht im Finale des bundesweiten Wettbewerbs 'Großer Preis des Mittelstandes'.

Blechwarenfabrik Limburg GmbH | Anna-Ohl-Straße 1 | D-65555 Limburg | Tel.: +49 (0)6431 299-0 | www.blechwaren-limburg.de | info(at)blef.biz