Aktuelles aus der Blechwarenfabrik

Rethink the can

- NEOCAN – innovativ, erdgasfrei, recyclingfähig, kreislauffähig und CO2-neutral [mehr]

Blechwarenfabrik Limburg GmbH | Anna-Ohl-Straße 1 | D-65555 Limburg | Tel.: +49 (0)6431 299-0 | www.blechwaren-limburg.de | info(at)blef.biz